Spolupráca s farmou rodiny Frühbauerovcov a využitie produktu Robot Relax

21 novembra 2018
-
3 minúty

Spoločnosť De Heus a.s. vyrába celú škálu kŕmnych zmesí pre dojnice, aj pre tie, ktoré sú dojené pomocou robotov. Najčastejšie používaným systémom výživy dojníc je TMR (zmesná kŕmna dávka). Pri farmách s robotickým dojením sa používa systém PMR (čiastočná kŕmna dávka). Táto dávka je rozdelená do 2 častí – žľab a dávkovací systém (robotická stanica).

Krásnym príkladom je farma rodiny Frühbauerovcov v obci Peršíkov (Vysočina). Tu dojí 1 robot Lely 55 kusov kráv plemena ČESTR a Holštýn. Kravičky pri žľabe dostávajú kukuričnú siláž, ďatelinotrávnu senáž, minerálku a 3 kg zmesi (šrot z vlastného obilia + repkový šrot). Zmes na žľab je postavená tak, aby doplnila do kŕmnej dávky dusík a motivovala kravičky k návšteve robota na dojenie.

Robot Relax je granulovaná, melasovaná kŕmna zmes.  Výberom surovín a ich kombináciou je určená do automatických systémov na dojenie. Svojou atraktivitou a chutnosťou stimuluje dojnice k častým návštevám. Zároveň podporuje aktivitu bachorového trávenia. Voľba surovín minimalizuje riziko acidóz, či iných alimentárnych problémov. Kŕmna zmes dopĺňa dusíkaté látky a energiu v celom spektre bachorového trávenia. Živinovo vhodne dopĺňa celkovú kŕmnu dávku, predovšetkým obsahom škrobu. V kŕmnej dávke čiastočne dotuje i minerálne látky a vitamíny.

Výsledok? 30 l/dojenú kravičku s obsahom tuku 3,9 % a bielkoviny 3,6 %. Počet dojení na kravu/deň je 2,8.

A čo ďalej?

  • sloboda dojniciam v novej stajni s 2 robotmi na dojenie,
  • zlepšenie kvality objemových krmív,
  • zvýšenie návštevnosti robota a s tým i nárast úžitkovosti.

 . . . to je budúcnosť farmy v krásnom kúte Vysočiny, v obci Peršíkov.