Znižovanie vplyvu tepelného stresu

s unikátnou aplikáciou od De Heus

Tepelný stres

Tepelný stres zvierat je úplne bežný jav v mnohých krajinách po celom svete. Tepelný stres vytvára u Vašich zvierat fyziologickú dysbalanciu. Táto nerovnováha negatívne ovplyvňuje:

  • zdravotný stav
  • welfare
  • produkciu

Prevencia tepelného stresu?

Dysbalancie ovplyvňujúce zdravotný stav zvierat, welfare a produkciu vedú k znižovaniu ekonomického profitu farmy. Nie je toto dobrý dôvod na prevenciu a na elimináciu tepelného stresu?

Aplikácia CoolCare®

Naša aplikácia CoolCare® Vás upozorní na tepelný stres Vašich zvierat ešte skôr, než začne!

CoolCare® je komplexné a preventívne riešenie vyvinuté spoločnosťou De Heus, ktoré podporuje zdravie zvierat, welfare a reprodukciu na Vašich farmách. CoolCare® znižuje stres spôsobený teplom. Obsahuje široké spektrum nástrojov vrátane managmentu, výživy a prístupov, ktoré pomáhajú minimalizovať dopady tepelného stresu.

Prečo CoolCare®?

Aplikácia CoolCare® Vám okrem iného tiež sprostredkuje profesionálny tréning, ktorý Vám pomôže včas rozpoznávať a zabraňovať tepelnému stresu u Vašich zvierat vo Vašich konkrétnych podmienkach.

Čo je naším cieľom?

  • Znižovanie dopadu tepelného stresu na produkciu zvierat (mlieko, mäso, či vajcia)
  • Zlepšenie Vašej pracovnej spokojnosti a efektivity
  • Udržanie vysokej ziskovosti Vašej farmy
  • Zníženie úmrtnosti zvierat

Optimalizujte výkonnosť Vašich zvierat v letných mesiacoch

Aplikácia CoolCare® spoločnosti De Heus dokáže upozorňovať na blížiace sa rizikové obdobie výskytu tepelného stresu vo Vašom regióne. Predikcia výskytu rizika tepelného stresu je založená na vonkajšej teplote a vzdušnej vlhkosti. Tiež môžete nastavovať hodnoty teploty a vzdušnej vlhkosti manuálne. To Vám môže pomôcť kontrolovať tepelné podmienky priamo vo vnútri Vašej stajne. V aplikácii CoolCare® si môžete nastaviť rýchlosť prúdenia vetra, ktorý znižuje vplyvy tepelného stresu na zvieratá. Aplikácia obsahuje ďalšie užitočné informácie o tom, ako eliminovať dopady tepelného stresu na Vaše zvieratá.

  • Zaujíma Vás aplikácia CoolCare®?
  • Chcete o aplikácii vedieť viac?
  • Chcete si CoolCare® vyskúšať?
Kontaktujte našich špecialistov