Základy výroby kukuričných siláží

21 augusta 2018
-
3 minut

Cieľom každého chovateľa dobytka, ktorý robí kukuričnú siláž, by mal byť maximálnym výnosom živín. Najdôležitejšie živinou v kukuričnej siláži je škrob. Viac škrobu = viac mlieka z vlastných objemových krmív. Zrelosť (a s ňou Súvisiaci termín zberu) má veľký vplyv na množstvo škrobu v kukuričnej siláži.

Pre výrobu kvalitnej siláže je dôležité včas pokosiť a spracovať kukuricu a pridať potrebné chemické látky. Z tohto dôvodu je nutné sledovať obsah sušiny a škrobu v rastlinách pred narezaním a natlačením do silážnych jám.

Cieľom každého chovateľa hovädzieho dobytka, ktorý pripravuje kukuričnú siláž, by mal byť maximálny hektárový výnos živín. Najdôležitejšou živinou v kukuričnej siláži je škrob. Viac škrobu = viac mlieka z vlastných objemových krmív. Zrelosť (a s ňou súvisiaci termín zberu úrody) má veľký vplyv na množstvo škrobu v kukuričnej siláži.

Na určenie vhodného termínu zberu kukurice sa dá veľmi dobre využiť obsah sušiny celej rastliny, ktorý je veľmi dôležitý. Tento obsah sušiny si môžete nechať zmerať v laboratóriu alebo sa dá odhadnúť podľa množstva palíc, sušiny stoniek a listov a sušiny palíc. Spoločnosť De Heus vyvinula metodiku, ako určiť obsah sušiny krok za krokom i v poľných podmienkach. Špecialisti De Heus na hovädzí dobytok vám môžu túto metodiku predstaviť priamo na poli. Určenie sušiny a zrelosti kukuríc bude však tento rok problematické, a to nielen na južnej Morave. V dôsledku vysokých teplôt a nízkych zrážok totiž rastliny nenaplňujú svoj potenciál. Naše odporúčanie aj tak zostáva rovnaké – 35 % sušina, 35 % škrob. Pozor tiež na nízku sušinu kukuričných siláží pripravovaných metódou shredlage, kde pri nízkych sušinách (<33 %) dochádza pod vplyvom veľkého počtu rezných plôch rezanky k veľkým stratám silážnych štiav.

Dĺžka rezanky kukuričnej siláže pripravovanej klasickou metódou by mala byť 7 – 12 mm. Pravidelne kontrolujte dĺžku rezanky a narušenosť zŕn. Keďže vo všeobecnosti možno povedať, že jeden deň silážovania predstavuje 1 – 2 mesiace kŕmenia kukuričnej siláže, samozrejme v závislosti od veľkosti farmy.

Ďalšou významnou etapou výroby kukuričnej siláže je kvalitné natlačenie, ktoré je nutné na zaistenie vysokého príjmu a kŕmnej hodnoty. Jamu nechajte zatvorenú 45 dní, a až potom z nej začnite kŕmiť. Ak je to nutné, vytvorte si jednu menšiu, preklenovaciu jamu (vak), ktorou budete kŕmiť v priebehu tohto obdobia.

Predíďte tiež stratám kŕmnej hodnoty kukuričnej siláže v priebehu skrmovania tak, že budete zanechávať rovnú stenu a zaistíte dostatočne rýchly odber kukuričnej siláže (1,5 m/týždeň v zime a 2 m/týžden v lete).

Kontaktujte našich špecialistov