Workshop na robotickej farme - ohliadnutie

21 apríla 2024
-
2 minúty

Dňa 18.4.2024 sa uskutočnil Faremný workshop na robotickej farme v spolupráci s De Heus, ZD Dolany a KLAS Nekoř (autorizovaný predajca produktov DeLaval).

Podujatie sa konalo vo vonkajšom areáli strediska Slatina nad Úpou (ZD Dolany, Česká republika) na celkovo šiestich stanovištiach, z ktorých každé bolo venované inej téme. Spoločnosť De Heus predstavila svoju činnosť a ucelenú koncepciu moderných robotických fariem z pohľadu výživy, Klas Nekoř oboznámil účastníkov so súčasnými a budúcimi trendmi z hľadiska robotických technológií a zootechnici strediska Slatina nad Úpou prezentovali svoje skúsenosti s prevádzkou modernej robotickej farmy.

Cieľom podujatia bolo ukázať farmárom, ako sa dajú využiť dojacie roboty proti súčasnému problému nedostatku pracovných síl, na zvýšenie produkcie mlieka či prevenciu zdravotných komplikácií dojníc. Spoločnosť De Heus k tomu napomáha svojím konceptom RobotExpert, ktorý zahŕňa nielen výživové riešenia, ale aj poradenstvo v oblasti výživy a nastavenie dojacích robotov.

Na seminári sa zúčastnilo 67 ľudí z 27 fariem.

Foto: Archív De Heus; L. Prýmas ProfiPress; M. Horný Filmondo