Výkrm králíkov

Ako chovateľ sa snažíte o odchov zdravých králikov, ktorí dobre rastú. Snažíte sa o najvyššiu možnú návratnosť investícií. Jedným z kľúčových momentov je vhodný výber krmiva.

Najlepšie riešenie kŕmenia v kombinácii s optimálnou podporou

Jiří Barták, DiS.

Špecialista pre králíky

Naše krmivá a služby

Krmivá a služby pre výkrm králikov

Ako chovateľ králikov sa zameriavate na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, ustajnenie a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach Vás podporíme prostredníctvom našich výkonnostných nástrojov, podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Môžete si byť istí najlepšími technickými výsledkami

Ďalšie produkty a služby

Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodenné prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe