Ako dosiahnuť zdravé beháky vo výkrme kurčiat?

31 marca 2023
-
5 minút

Kurčatá trávia v priamom kontakte s podstielkou celý svoj život, jej kvalita má preto výrazný vplyv na úžitkovosť, zdravie aj pohodu zvierat. Medzi hlavné vlastnosti, ktoré charakterizujú dobrý podstielkový materiál je schopnosť absorbovať vlhkosť a následne sa presušiť.

V západnej Európe sa zo sledovania lézií na behákoch kurčiat, ktoré vznikajú najmä kvôli mokrej a zle udržiavanej podstielke, stal zaužívaný štandard. Chovatelia môžu podľa zdravia behákov a iných častí tela kurčiat byť pozitívne či negatívne motivovaný. Vo Veľkej Británii  hrozí chovateľom kurčiat v prípade opakovaného zlého stavu behákov pokuta, zákaz činnosti až väzenie.

Pred polovicou osemdesiatych rokov nemali kuracie beháky väčší ekonomický význam ako perie alebo krv. Od tej doby začali európske a americké firmy úspešne prenikať na ázijské trhy, kde sú kuracie beháky oceňovanou delikatesu a ich konzumácia je veľmi rozšírená. To zvýšilo tlak od porážok na veľké, zdravé a čisté beháky, ktoré by sa dali lepšie speňažiť.

Kvalita podstielky je samozrejme ovplyvnená celým množstvom faktorov ako hustota naskladnenia, ventilácia, stav napájacích líšt, či správne vybilancovaná výživa. Jedným z týchto faktorov je aj výber samotného podstielkového materiálu. U nás o tom rozhodujú najmä dve premenné a to cena a dostupnosť. Prevažná väčšina kurčiat na Slovensku aj v Českej republike je chovaná na slame. Hobliny, ktoré sú druhou najčastejšou alternatívou, môžeme nájsť najmä v rodičovských chovoch, v odchove moriek a len menej často na farmách na výkrm.

Hlavným dôvodom, prečo niektorí chovatelia používajú hobliny je prevencia salmonely, či aspergilózy.

Slama rezaná alebo celá?

Napriek tomu, že väčšina fariem používa celú slamu, jej rezanie prináša hneď niekoľko výhod. Rezné plochy zvyšujú absorpčnú plochu, ktorou môže slama vstrebávať vlhkosť. Zároveň umožňuje oveľa lepší pohyb po podstielke počas prvých dní života, keďže z rezanej slamy je možné vytvoriť uniformnejšiu vrstvu podstielky.

Rašelina a slamené pelety

V zahraničí, avšak už aj u nás, má viacero chovateľov skúsenosti aj s alternatívnymi podstielkovými materiálmi. Medzi tie najviac používané v našom prostredí patria rašelina a slamené pelety. Medzi výhody týchto materiálov patrí, že výrazne znižujú výskyt lézií na behákoch, tlmia výskyt potemníkov v chovoch a pomáhajú výborným štartom na začiatku turnusu.

Nie do všetkých podmienok sú však tieto materiály vhodné. Pokiaľ je podlaha haly v dobrom stave a je ju možné dobre vykúriť, teplo dokáže ku kurčatám cez tenkú vrstvu podstielky prenikať  hriať ich. Pri používaní rašeliny sa totiž často odporúča hrúbka podstielky len pár centimetrov. Vyhriať betón cez takúto vrstvu je oveľa jednoduchšie, než cez hrubú vrstvu slamy. Ak sú však podlahy deravé a vyhrievanie hál sa nedarí tak ako má, tenká vrstva rašeliny nie je dostatočná na odizolovanie kurčiat od chladu.

U slamených peliet dochádza pri ich výrobe k tomu, že vďaka teplote a tlaku sa zmení štruktúra slamy a tá je tak schopná absorbovať oveľa viac vody. Pri vhodnom technologickom vybavení je možné slamené pelety aplikovať veľmi rýchlo a ušetriť si tak množstvo práce.

Praktické rady

Pokiaľ by ste zvažovali použitie rašeliny, je potrebné dať si pozor aj na výšku kŕmidiel. Pre niektorých chovateľov bolo nepríjemným zistením pri prvom turnuse s použitím rašeliny, že kurčatá sa nevedeli počas prvých dní do kŕmidiel vôbec dostať. Kým používali hrubú vrstvu slamy, kŕmidlá sa do nej jednoducho zatlačili a hrana bola na úrovni slamy. Keď však boli na podlahe len dva centimetre rašeliny, výšku hrany nevedeli kurčatá prekonať. Našťastie riešením bola demontáž častí kŕmidiel, ktorá znížila výšku hrany a pridanie papierov navyše.

Veľa chovateľov, ktorí mali možnosť vyskúšať rašelinu ju naďalej preferujú najmä v letných mesiacoch, kedy je jednoduchšie udržať dobrú kvalitu podstielky a naopak ju nepreferujú v zime, kedy ľahko saje vlhkosť a je náročnejšie ju vysušiť.

Súvisí spolu výskyt lézií a úžitkovosť?

Rozhodne áno! Kurčatá, ktoré majú lézie na behákoch pociťujú chronickú bolesť, menej sa hýbu a tak sa znižuje aj ich príjem vody a krmiva. Otvorené rany na koži behákov sú samozrejme vstupnou bránou pre infekcie, ktoré môžu neskôr spôsobovať ďalšie ochorenia lokomočnej sústavy.

Čo si odniesť na záver?

Ostré hrany stebiel slamy môžu poškodiť jemnú položku na behákoch kurčiat v prvej fáze života, čo sa následne prejaví výskytom lézií na behákoch, keď sú kurčatá ťažšie. Hobliny z mäkkého dreva bez prachu sú dobrou alternatívou slamy s pozitívnym vplyvom na úžitkovosť, sú však drahé a v niektorých oblastiach zle dostupné. Rašelina aj slamené pelety majú rôzne priaznivé vlastnosti, avšak na ich efektívne využitie je potrebné pripraviť vhodné podmienky v hale.

Pokiaľ nechcete investovať do drahých materiálov a používate slamu, je najlacnejším krokom, ktorý môžete urobiť narezanie slamy na krátke kúsky.

Máte otázky týkajúce sa chovu hydiny, nosníc, brojlerov, kačíc alebo moriek?

Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť.

Ing. Jan Strašifták

Manažér sektoru hydiny