Zvládnite tepelný stres u hydiny s konceptom CoolCare

14 júna 2022
-
3 minúty

Pri posudzovaní mikroklímy u hydiny nesmieme prihliadať len na teplotu v hale. Rovnako dôležitými ukazovateľmi sú aj vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu. Z tohto dôvodu v De Heus používame ako indikátor tepelnej pohody zvierat THI (=Temperature Humidity Index). Tento index vzniká súčtom teploty a vlhkosti a slúži k posúdeniu tepelného stresu. V prípade vysokej vlhkosti môže dôjsť k úhynu zvierat aj pri nižších teplotách.

Najúčinnejší spôsob ako znížiť vplyv tepelného stresu je zamerať sa na technologické aspekty chovu zvierat, no aj na správu výživu. 

Z technologických aspektov nesmieme zabúdať na nasledovné:

Hustota zvierat

Zníženie množstva zvierat na hale alebo ich skoršie pred vyskladnenie sú veľmi efektívne spôsoby redukovania tepelného stresu. Od zaťaženia 39 kg/m2 podlahovej plochy je rast zvierat výrazne redukovaný, keďže sa nevedia dostať dostatočne často ku kŕmidlám ani vode. Hustotu treba strážiť aj u nosníc, kedy sú často niektoré klietky preplnené, oproti iným.

Kapacita vetrania

I keď väčšinu roka túto kapacitu nevyužijete, odporúčame pri navrhovaní hál myslieť aj na tropické dni. Maximálna dostupná kapacita vetrania by mala byť minimálne 3,6 m3/h/kg živej hmotnosti zvierat v hale.  U brojlerových kurčiat sa často stretávame s hluchými miestami bez ventilátorov a klapiek,  u nosníc s poddimenzovanou ventiláciou vo všeobecnosti.

Prúdenie vzduchu

Základným pravidlom je v žiadnom prípade nepoužívať na vetranie brány, ich otvorenie znižuje podtlak a bráni prúdeniu vzduchu cez klapky. Pri kombinovanej tunelovej ventilácii je potrebné kurčatá pomaly zvykať na používanie štítových ventilátorov. Ďalším dôležitým krokom je správne rozhodnutie, kedy prepnúť halu na tunelové vetranie.  Pokiaľ sa použije príliš skoro, zvieratá cítia chlad a znížia aktivitu. Aj v prípade, že vzduch má 35°C dokáže prúdenie vzduchu  2 m/s znížiť pocitovú teplotu až o 10 °C.

Chladiace systémy

Väčšina výkrmových hál a niektoré haly na chov nosníc sú vybavené systémami znižujúcimi teplotu vzduchu pomocou odparovania vody. Pri ich použití vždy myslite na indikátor THI a zabráňte tomu, aby sa vlhkosť na hale príliš zvýšila. Aj pri teplote 25 °C a 95 % vlhkosti vzduchu začne dochádzať ku zvýšenému úhynu zvierat.

Riešite tepelný stres Vašich zvierat?

Pomôžeme Vám! Zoznámte sa s konceptom CoolCare® od De Heus

Prevenciu tepelného stresu u hydiny pomocou výživy dosahujeme v De Heus nasledovne:

Oxidačno - redukčné procesy

V podmienkach tepelného stresu môže z dôvodu intenzívnejšieho dýchania, a vyššieho vylučovania CO₂  hroziť acido-bázická nerovnováha. Mechanizmy ktoré zabezpečujú návrat organizmu do homeostázy môžu v horúčavách zlyhávať a hrozí riziko hyperchlorémie. U nosníc dochádza z rovnakých dôvodov aj ku poklesu pevnosti škrupiny vajec.

V letných mesiacoch upravujeme naše receptúry tak, aby sme tento efekt minimalizovali.

Zníženie nadmernej tvorby telesného tepla

Niektoré bežne používané látky pri ich metabolizácii hydinou nadmerne zvyšujú telesnú teplotu, čo je veľmi nebezpečné najmä v letných horúčavách. V De Heus vieme, ktoré to sú, a Váš kŕmny plán upravíme tak, aby ste zvieratá nevystavovali zbytočnému riziku.

Skoncentrovanie kŕmnej zmesi

U nosníc platí, že za každý stupeň °C nad alebo pod zónu tepelného komfortu zožerú o 1 g viac alebo menej krmiva. Rovnako kurčatá, pokiaľ sme nútení ich chladiť prúdením vzduchu nežerú toľko, koľko by mali. Pre tieto prípady sme pripravili jednoduchý balíček surovín, ktoré si môžete pridať ku každej kŕmnej zmesi. Znížený príjem krmiva tak u zvierat kompenzujeme vyšším množstvom živín.

Pridanie látok pomáhajúcim redukovať tepelný stres do krmiva

Každý skúsený chovateľ pozná účinky podávania vitamínu C v horúcom počasí. Aj mnohé iné prípravky na trhu deklarujú, že pomáhajú prekonávať stres z horúčav. De Heus pôsobí v mnohých krajinách s tropickým podnebím a naši zákazníci vyskúšali množstvo aditív. V De Heus sme vyhodnotili ich účinok a preto Vám môžeme priniesť riešenie, ktoré skutočne pomáha.

 

Chcete sa dozvedieť viac o prevencii tepelného stresu?

Kontaktuje našich špecialistov!