Kritické fázy odchovu jahniat zvládnete správnym manažmentom

25 januára 2022
-
7 minút

Veľkou výzvou každého chovateľa je čo najlepšie zhodnotiť genetický potenciál svojich zvierat. Odchov jahniat je preto jednou z kľúčových oblastí úspešného chovu. Či už sa jedná o chov mäsových alebo mliekových plemien genetický potenciál svojich zvierat dokáže chovateľ najlepšie zhodnotiť najmä správnym manažmentom, zabezpečením vhodného chovateľského prostredia a samozrejme správne vybilancovanou výživou.

Medzi najviac rizikové obdobia odchovu patria najmä obdobie pred pôrodom, samotný pôrod, oddelenie jahniat od matky pri skorom odstave a samozrejme odstav jahniat od mliečnej náhrady a postupný prechod na rastlinnú výživu.

Obdobie pred pôrodom

Celým obdobím produkčného roka by sme mali mať na zreteli pri tvorbe kŕmnych dávok fakt, že pri kŕmení prežúvavcov kŕmime v prvom rade bachor. Funkčný bachor je teda základným predpokladom efektívnej a zdravej produkcie. Správne fungovanie bachora ma podstatný vplyv na produkciu, zdravotný a kondičný stav bahníc. V praxi sa často stáva, že aj napriek nutrične vyváženej kŕmnej dávke, zvieratá nedosahujú plánované parametre produkcie. Okrem správneho vybilancovania živín by sme mali rovnako sledovať aj štruktúru kŕmnej dávky a potrebnú vyváženosť jednotlivých rozpustných frakcií uhľohydrátov a dusíkatých látok v bachore bahnice. S ohľadom na pôrod, má správne vybilancovaná kŕmna dávka podstatný vplyv na kondičný stav bahníc, rast plodu a taktiež kvalitu a kvantitu mledziva - veľmi dôležitého faktora úspešnosti ďalšieho odchovu jahniat. V spoločnosti De Heus používame software FeedExpert, ktorý nám pomáha nastaviť čo najoptimálnejšie kŕmnu dávku pre vaše bahnice v rámci celého reprodukčného cyklu. Samozrejme pravidelnými návštevami fariem našimi špecialistami pomáhame farmárom zabezpečiť fungovanie stanovených cieľov v praxi.

Pôrod a prvé kroky po ňom

Po úspešne prevedenom pôrode, ďalším veľmi dôležitým krokom je zabezpečenie príjmu mledziva pre jahňa od matky. Imunitný systém jahniat je závislý na príjme imunoglobulínov z mledziva matky (pasívna imunita) čo najskôr, v dostatočnom množstve a potrebnej kvalite. Minimálny denný príjem by mal predstavovať 10% zo živej hmotnosti zvieraťa a prvá dávka čo najskôr – ideálne do 2 hodín po narodení.  Áno, možno si poviete, že nič nového nečítate, avšak je potrebné zdôrazniť obrovský dopad tohto prvého kroku pre jahňa prakticky na celý jeho produkčný život. Z praxe je vidieť, že v tejto oblasti nerobíme stále dosť. Navyše, paradoxne túto takpovediac zázračnú tekutinu nemusíme kupovať – využime preto túto silnú prírodnú zbraň v čo najväčšej miere v prospech budúcnosti nášho stáda. Úspešný prenos imunity a ostatných esenciálnych látok následne rozhoduje nielen o ďalšom zdravotnom stave mladých zvierat, ale taktiež o ďalšej ekonomickej efektivite a rentabilite celého chovu. A to už je argument, ktorý by nás mal presvedčiť, aby sme si každoročne premysleli pracovné postupy, hľadali možnosti zlepšenia kritických miest vo vlastnom chove tomto období a neustále apelovali na zodpovedný personál. Tu je potrebné podotknúť, že dnes má chovateľ na kontrolu dostatočného zásobenia imunoglobulínmi k dispozícií veľmi účinné a menej nákladné metódy. V tomto bode je potrebné správne zvoliť ďalšiu stratégiu. Je tu viacero možností ako pokračovať ďalej.

Odstav a prechod na rastlinnú diétu

 Najčastejším spôsobom ďalšieho postupu odchovu jahniat najmä v mliečnych stádach je veľmi skorý a skorý odstav jahniat. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý z nich je najlepší. Obidva spôsoby majú svoje pozitíva aj negatíva a je na chovateľovi správne sa rozhodnúť na základe plemenného zloženia stáda, úžitkovosti a samozrejme jeho cieľoch. Spoločným cieľom pre obidva spôsoby je dosiahnutie čo najplynulejšieho prechodu jahniat z mliečnej výživy na rastlinnú. Všeobecne by sme mohli povedať, že cieľom našej práce by malo byť jahňa so ž. hm. pri (skorom) odstave cca. 12 – 13 kg s denným príjmom štartérovej zmesi okolo 400 g. S tým úzko súvisí aj optimálny rozvoj predžalúdkov. V tomto období sa odporúča robiť čo najmenej zmien naraz, zabezpečiť dostatočné množstvo nezávadnej pitnej vody a intenzívne pracovať na zvyšovaní príjmu kvalitnej predštartérovej resp. štartérovej kŕmnej zmesi a takto zabrániť nežiadúcej poodstavovej depresii jahniat.

 

Sortiment kŕmnych zmesí pre odchov jahniat od De Heus

 

Spoločnosť De Heus od začiatku intenzívnejšieho pôsobenia na slovenskom trhu v oblasti výživy prežúvavcov vníma potreby chovateľov oviec a kôz. Na základe našich dlhoročných skúseností a požiadaviek domácich chovateľov sme pripravili súbor štartérových kŕmnych zmesí a zmesí určených pre odchov a taktiež intenzívny výkrm jahniat. Našim cieľom je priniesť chovateľovi v regióne benefit vo forme stabilnej kŕmnej zmesi, na ktorej parametre sa môže z dlhodobého hľadiska spoľahnúť. Nová výrobňa De Heus v Kendiciach je najmodernejšou v regióne a prináša so sebou viaceré špeciálne možnosti úpravy a použitia rozmanitých surovín pri výrobe kŕmnych zmesí.  

Taktiež si uvedomujeme, že pre chovateľa je veľmi dôležitá okamžitá dostupnosť krmiva priamo v regióne. Z tohto dôvodu sme vytvorili skladové kapacity pri závode v Kendiciach. V praxi to znamená, že vieme reagovať na urgentné požiadavky chovateľov a v prípade akútnej potreby je krmivo v sklade k dispozícií aj k osobnému odberu priamo v sklade. Tento systém už využilo viacero chovateľov v regióne.

Ako dlhodobý partner chovateľov tiež vieme, že veľmi dôležité je okrem výroby produkciu aj efektívne umiestniť na trhu. Naši kolegovia sú dennodenne v kontakte so spracovateľmi a obchodníkmi a v prípade potreby vedia pomôcť s realizáciou vašej produkcie. Neváhajte nás preto kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo dotazov.

Na základe našich skúsenosti a viacerých požiadaviek chovateľov na Slovensku sme pripravili tri zmesi, ktoré pokrývajú práve toto dôležité obdobie v odchove plemenných zvierat. Obsahujú štyri a viac zdrojov proteínu, viacero typov škrobu, dva a viac zdrojov vlákniny (dôležitej pre udržanie optimálneho zdravotného stavu čreva), prídavok melasy pre zlepšenie chutnosti a zníženie prašnosti a dotáciu potrebných minerálnych látok a vitamínov.

 

Jahňa preštartér

Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre odchov a výkrm jahniat (kozliat) od prvého týždňa veku do veku 35 dní. Skrmuje sa najskôr ako návykové krmivo k materskému mlieku. Obsahuje aj podiel sušenej srvátky. Doporučené dávkovanie je ad-libitné. Je potrebné dbať na hygienu podávania a prístup k nezávadnej pitnej vode. Podávať 2x denne s postupne sa zvyšujúcou dávkou. Jahňatám v škôlkach je potrebné ponúknuť ku kŕmnej zmesi kvalitné seno. Kŕmna zmes svojou štruktúrou a zložením podporuje rýchly návyk na koncentrované krmivá a obsiahnuté živiny podporujú rýchly rozvoj bachora.

 

Jahňa štartér

Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre odchov a výkrm jahniat (kozliat) od 35. dňa veku do veku 100 dní. Túto zmes je možné skrmovať po postupnom prechode zo zmesi Jahňa prestarter. Jahňatám je potrebné v tomto období ponúknuť k tejto zmesi objemové krmivá. Dávkovanie je ad-libitné. Je potrebné dbať na hygienu podávania a prístup k nezávadnej pitnej vode. Svojou štruktúrou a zložením podporuje rýchly návyk na koncentrované krmivá. Obsiahnuté živiny podporujú rýchly rozvoj a rast kostí a svalstva.

 

Jahňa finišér

Krmivo je určené pre 10-40kg  jahňatá, dávkovanie je ad libitum. Kŕmna zmes je prispôsobená na intenzívny výkrm do vyšších hmotnostných kategórií.

 

Produkčné kŕmne zmesi

 

Ovce lacto

Granulovaná doplnková kŕmna zmes pre ovce a kozy. Dávkovanie sa odporúča nastaviť na základe fyzickej kondície a úžitkovosti. Ako základ kŕmnej dávky je potrebné použiť šťavnaté konzervované objemové krmivo alebo seno. Táto kŕmna zmes je zároveň svojim zložením vhodná na prikrmovanie zvierat v dojárni.

 

Goat full TMR a Sheep full TMR

Na základe špecifických požiadaviek niektorých chovateľov sme pripravili kompletné granulované produkčné krmivo pre kozy (ovce). Dávkovanie je ad libitum bez nutnosti doplniť do kŕmnej dávky objemové krmivá. Táto zmes bola navrhnutá špeciálne pre farmy, ktoré nevyrábajú vlastné objemové krmivá.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.