Kŕmenie s firmou De Heus na Kozej farme Krmelín, Česká republika

Ing. Alojz Timko

Špecialista pre ovce a kozy

16 mája 2023
-
5 minút

V tomto článku Vám chcem predstaviť Koziu farmu Krmelín, ktorú vlastnia a vedú manželia Michaela a Lukáš Hlubkovi. Ide o rodinnú farmu zaoberajúcu sa chovom kôz plemena Sánska (850ks) a oviec plemena Lacaune (300ks). Manželia sú veterinári s dlhoročnou skúsenosťou v chove oviec a kôz, pričom kladú dôraz na kvalitu a zdravie zvierat. Rozhovor mi poskytol MVDr. Hlubek.

Farma bola založená v roku 2014, keď pôvodný poľnohospodársky podnik chovu prasiat a hovädzieho dobytka bol modernizovaný a prerobený na chov oviec a kôz. V tomto roku sa na farmu importovalo z Francúzska 300 kôz Sánských vo veku 6 mesiacov. Prvé mlieko z týchto kôz bolo nadojené v roku 2015 a na prvej laktácii dali tieto kozičky v priemere 3,5 litra mlieka na kus a deň. Postupom času sa do stáda začleňovali staršie ročníky zvierat a priemerná úžitkovosť postupne klesala na 3 litre na kozu za deň. Vtedy začal pán MVDr. Hlubek rozmýšľať nad zmenou kŕmenia na farme, a preto v roku 2020 prešiel z kŕmenia klasickej TMRky na kŕmenie peletovanej TMR (full goat TMR u kôz a full sheep TMR u oviec) od firmy De Heus.

 

Kozy plemena Sanska

Kozy plemena Sanska

 

TMR (Total Mixed Ration) krmivo je zmes rôznych druhov krmných surovín, ktorá sa pripravuje tak, aby obsahovala potrebné živiny v optimálnych pomeroch pre hospodárske zvieratá. Používa sa najmä pre kravy, kozy a ovce. Zmes môže taktiež obsahovať siláž, seno, kukuricu, obilné šroty, sójové alebo repkové šroty a ďalšie komponenty. Full TMR je kompletná kŕmna dávka pre laktujúcu kozu/ovcu, ktorá je speletovaná a obsahuje všetko, čo obsahuje klasická TMR. To znamená, že obsahuje vlákninu, nutričné látky od minerálov cez vitamíny, dusíky a všetko potrebné. Toto krmivo je vhodné najmä pre intenzívny chov hospodárskych zvierat, kde sa požaduje čo najefektívnejšie využitie krmiva a zabezpečenie optimálneho zdravotného stavu zvierat.

 

Jahničky lacaune

Jahničky lacaune

 

Zvieratá prijímajú krmivo na žľabe ad libitne, pričom sa vrchol ich laktácie pohybuje v priemere na 4,5 litra na kus a deň. Pri poklese dojivosti na 3 litre sa zvieratá presúvajú do druhej skupiny, kde je kŕmna dávka napočítaná na 2,5 až 3 litre na deň. V tejto skupine kozy ostávajú niekoľko mesiacov, dokiaľ sa nepripustia. Potom sú kŕmené len senom, až kým neprídu do fázy prípravy na pôrod, kedy sa skŕmuje vysoko produkčná intenzívna peleta (full goat TMR firmy De Heus). Tento systém kŕmenia sa na polovici stáda skúšal jeden rok a druhá polovica bola na klasickej mokrej TMR. Po roku prišlo vyhodnotenie a zistilo sa, že zvieratá granulky dobre znášajú. Štrukturálna vláknina, ktorá je o veľkosti 0,5cm vystačí na to, aby v bachore prebehla klasická ruminácia. V stáde sa nevyskytovali ketózy, hnačky a iné problémy. Zistilo sa, že tento systém chovu funguje dobre. Pre kalkuláciu ekonomickej rentability bolo zásadné, že sa prestali používať vaky, silážne jamy, nakladače, traktory, kŕmne vozy. Neboli problémy so skazenou senážou či silážou kvôli zlému roku, počasiu.

 

Oproti kŕmeniu silážou sa zamedzilo klostrídiovej infekcii, listerióze či bachorovým dysfunkciám, no v neposlednom rade nákupu drahých strojov a ich následný servis. Podľa MVDr. Hlubka je dobré, keď má auto ,,vydláždenú cestičku” – príde, vyfúka pelety do sila a zvieratá ich prijímajú celý mesiac z toho jedného sila. Dôležitý je impulz zakladania čerstvého krmiva na žľab. Pri systéme mokrého TMR sa krmivo dáva 2x do dňa na žľab. Keď zamestnanec príde prihŕňať krmivo 3x za deň, zvieratá dostanú 5x za deň impulz, aby vstali a nažrali sa. Pri systéme suchého krmiva je podľa MVDr. Hlubka dôležité nastavenie kŕmenia. Keď si kŕmenie nastavíme napríklad 9x za deň, zvieratám vypadne malá porcia granúl 9x a zvieratá na to zakaždým okamžite reagujú. Tento systém je vo svete nový a testuje sa na jednej farme v Českej republike, na jednej farme v Libanone a v Holandsku a na dvoch farmách v Anglicku. Ide o pilotný projekt.

 

Farma v Krmelíne nevlastní žiadnu ornú pôdu, a teda nedostáva dotácie, pretože v Čechách sú dotácie len na pasené zvieratá. Farma disponuje areálom, na ktorom sú budovy, ako maštale či mliekareň, a zvieratá. Tržby získava len za mlieko a mliečne výrobky. Ide o jednu z mála poľnohospodárskych výrob, ktoré fungujú bez dotácií, pretože na ne nie je odkázaná. Tým pádom tu nie sú potrebné kontroly z príslušných orgánov.

 

Čo sa týka odchovu jahniat a kozliat na farme, používa sa skorý odstav, ktorý je využívaný v západných krajinách. Hlavným dôvodom je fakt, že po narodení prijíma mláďa matkino kolostrum a s ním aj 90 % chorôb. Na farme preto používajú pasterizované kolostrum. Mláďa sa hneď po narodení odoberie od matky, nenechá sa napiť, olizovať od matky. Umiestnené je do vyhrievanej bedničky pod infra lampu, kde dostáva v prvý deň 3x pasterizované kolostrum (kolostrum je pasterizované na 60 stupňov 30 minút). Kolostrum sa podáva sondou. Od druhého dňa veku sa jahňatá a kozľatá presúvajú na mliečny automat na sušené mlieko, na ktorom sú do váhy 14 kg.      

 

Odchovňa jahniat a kozliat

Odchovňa jahniat a kozliat

 

Cieľom je, aby zvieratá v dobe odstavu od automatu dobre prijímali štartér. Keď ho prijímajú v dostatočnom množstve, nemajú problém v prvých dňoch po odstave. Mladé zvieratá sú na peletovanom krmive firmy De Heus prakticky od prvých dní života až do začiatku prvej laktácie.

 

Kozy sa na farme Krmelín pripúšťajú vo veku 6 mesiacov a 38 kg, pričom systém odchovu jahniat a kôz je identický. Optimálny scénar je, že zvieratá sa prvý krát kotia vo veku 12 mesiacov a začínajú dojiť.

 

Pri systéme kŕmenia granulami sa šetrí ľudská práca, náklady na kúpu strojov a ich opráv, pohonných hmôt, šetrí sa na krmive, nevyhadzuje sa nepodarené krmivo, nie je kolísanie mikrobiálneho bachoru či PH. Na farme sa za posledné roky pri tomto systéme kŕmenia vyhli chybnému ludskému faktoru: zamestnanec zle namieša krmivo, nedodrží dávku komponentov a pod. Hlavné dôvody, kvôli ktorým sú na farme s vybraným systémom chovu spokojní sú: stabilita kŕmnej dávky, bezpečnosť, istota, minimálna pracnosť, a tým menší počet zamestnancov a náklady s tým spojené. Na mokrom TMR sa na farme nikdy nedosiahlo viac ako 3,5 litra na kozu a deň, pri suchom sa minulý rok končil na 4,36 litroch, na vrchole to bolo viac ako 4,5 litra. Ten jeden liter na kus a deň kompenzuje zvýšené náklady na kŕmenie. Všetky ostatné prevádzkové úspory a benefity z jednoduchšej prevádzky sú profitom z tohoto systému kŕmenia. Pri ovciach je aktuálny nádoj 2,5 litra na kus a deň. Ďakujem pánovi MVDr. Hlubkovi za príjemne strávený čas a jeho cenné poznatky s týmto systémom chovu.

 

Pohľad do maštale s ovcami plemena lacaune

Pohľad do maštale s ovcami plemena lacaune

 

Keď Vás tento systém kŕmenia, ktorý využíva TMR granulované krmivo, zaujal, neváhajte sa dozvedieť viac o tejto metóde. Kontaktujte nás a radi Vám poskytneme ďalšie informácie a možnosť osobného stretnutia s našim odborníkom.

About the author

Ing. Alojz Timko

Špecialista pre ovce a kozy