Odchov jahniat plemena lacaune na farme spoločnosti KEĽO A SYNOVIA s.r.o.

26 apríla 2023
-
5 minúut

Lakonizácia chovov oviec na Slovensku je v súčasnosti na mnohých farmách už v pokročilom štádiu. V technike odchovu jahniat tento stav prináša mnohé ,,výzvy “.

Otázka efektívnej prevencie úhynov jahniat na klostrídiovú enterotoxémiu nabrala na dôležitosti. Spolu s ňou je nemenej dôležitou úlohou vytvorenie vhodných chovateľských podmienok v oblasti intenzívnej a plnohodnotnej výživy jahniat. Investícia do produkcie kvalitných chovných jahničiek je kľúčovou investíciou do budúcnosti samotného chovu a jeho budúcej produkčnej efektivity. Práve v tejto oblasti mnohé chovy na Slovensku šetria na nesprávnom mieste. Nemenej dôležitá je aj jatočná kvalita jahniat smerujúcich na bitúnok, konečný zákazník je dnes náročný a kvalita je predpokladom dobrej realizačnej ceny pre chovateľa.

 

Vráťme sa však k pojmu vhodné chovateľské podmienky. Príprava na samotný odstav jahniat vôbec nie je jednoduchá. Ako vieme, bahnica plemena Lacaune má po okotení dostatok mlieka a jahňa nie je hladom motivované prijímať aj iné krmivo. Takéto jahňa, ktoré nevie žrať aj iné krmivo ako materské mlieko, nie je možné odstaviť bez veľkého stresu spojeného s výrazným schudnutím či úhynom jahňaťa. Ako významnú technologickú pomôcku bolo pred niekoľkými rokmi zavedené tzv. škôlkovanie, čo znamená na 12h vytvorenie oddelenia jahniat mimo matky (matka sa  raz denne dojí), čiže dosiahnutie pocitu hladu u jahňaťa a jeho motivácie zaujímať sa a prijímať aj iné krmivo ako materské mlieko. V praktických podmienkach však má táto metóda svoje limitácie. Predpokladá vytvorenie skupín bahníc s rovnako starými jahňatami, aby sa neškôlkovali príliš mladé jahňatá, a zároveň je veľmi nesprávne vydojenie matiek do ,,poslednej  kvapky”. Vyhladované jahňa takúto vydojenú mliečnu žľazu často traumatizuje pohryznutím, čo je vstupná infekcia pre tzv. modrú mastitídu – takmer neliečiteľný stav, spojený s nepriaznivou prognózou. V chovateľsky vyspelom zahraničí má chovateľ v tejto mozaike prípravy jahňaťa na odstav ešte jednu dôležitú pomôcku, a to kvalitnú predštartérovú granulovanú kompletnú kŕmnu zmes. Pod pojmom kvalitná sa myslí, že je pre jahňa chuťovo atraktívna a má v sebe dostatok vlákniny, ktorá je základom prevencie klostrídiovej enterotoxemie pri jej adlibidnom podávaní. V prípade firmy KEĽO A SYNOVIA  je to granulovaný štartér firmy De Heus. Pre kompletnosť technologického know how je potrebné uviesť, že samotná postupnosť jednotlivých krokov vyzerá nasledovne:

 

Bahnica po pôrode je umiestnená v individuálnom koterci s narodeným jahňaťom alebo jahňatami. Prebehne ošetrenie pupkov, prvé podanie mledziva cumlíkovou fľašou,  zápis do denníka kotenia, označenie jahniat. Po 2-3 dňoch bahnica s jahňaťom/jahňatami ide do voľného ustajnenia v skupine maximálne 15 bahníc. Tu je v škôlke podávaný spomínaný predštartér firmy De Heus a pre chuťovú pestrosť ponuky aj obyčajný miaganý obilný šrot so sójovým extrahovaným šrotom. Po 2-3 týždňoch od narodenia sú jahňatá odstavené a pridané do skupiny s jahňatami, ktoré sú po odstave už 1-2 týždne. V tejto skupine dostavajú spomínané pevné krmivá a do vedierka natívne ovčie mlieko, v lete s okyslovadlom. Dôležité je pripomenúť, že v skupine musia byť aj staršie jahňatá, pretože tie učia mladšie piť mlieko z vedra. Jahňatá, ktoré s tým majú problém, idú na  kŕmitka Dr. Kern. Je samozrejmosťou, že jahňatá majú vždy k dispozícii aj čistú vodu a po odstave na 2 dni do nej dostanú aj glukoplastické látky v preparáte Ketared. Po 2 týždňoch od odstavu sú presúvané do skupiny, kde už dostávajú kvalitne rozrobené sušené mlieko a po ďalších 2 týždňoch, čiže 6 týždňoch od narodenia  dostávajú len spomínanú KZ adlibidum plus kvalitné seno. Takto sú kŕmené do živej váhy 40 kg  (chovné jahňatá, jatočné idú cca 35kg na bitúnok). Potom sú prevedené postupne na kŕmenie TMR a po dosiahnutí veku 8 mesiacov sú zaraďované do reprodukcie. Z meraní konverzie KZ od De Heus vyplynulo, že na 1kg prírastku je potrebné skŕmiť cca 3kg KZ a 1kg sena, dôležité je zdôrazniť pri adlibidnom systéme kŕmenia. Podľa slov MVDr. Patrika Keľa je štartérová KZ od firmy De Heus základom úspešného konceptu odchovu jahniat na ich farme.

 

Bahnica s jahňatami po obahnení.

Bahnica s jahňatami po obahnení.

 

Autori článku: MVDr. Patrik Keľo, KEĽO A SYNOVIA s. r. o. a Ing. Alojz Timko, špecialista pre ovce a kozy firmy De Heus