Nárast nádoju mlieka na farme Petrovce s kŕmením od De Heus

23 augusta 2023
-
4 minúty

„Odstav jahniat od matiek sa na farme prevádzame na 7 až 10 deň veku jahňaťa. Matky raz až dva krát do dňa predájame kvôli zostatkovému mlieku a možným zápalom vemena. Jahňatá následne dávame na automat, kde majú ad libitne – do ľubovôle mlieko a v kŕmidle granule (jahňa štartér) oba firmy De Heus. Okrem toho majú jahniatka k dispozícii kvalitné seno. Mlieko jahňatá dobre prijímajú, rýchlo si na neho zvyknú a veľmi dobre rastú. Dostávajú ho do váhy 15 až 16 kg živej hmotnosti vo veku 28 až 30 dní života, a potom sa presúvajú do ďalšieho koterca, v ktorom majú k dispozícii kvalitné granulky, seno a nezávadnú pitnú vodu. V tomto koterci sú až do váhy 45 až 55 kg a veku 8 až 10 mesiacov. Úhyny sa v týchto dvoch skupinách vyskytujú len zriedka. Po dosiahnutí spomínaného veku a váhy sa jahničky začínajú prvýkrát pripúšťať. Pripúšťame ich kvalitnými baranmi plemena Lacaune.”

 

Bahnice sú rozdelené do dvoch skupín a ich kŕmna dávka pozostáva zo siláže, senáže, sena, kukuričného a pšeničného šrotu, a to všetko z vlastnej produkcie. Okrem toho sa od firmy De Heus kupuje bak OVCE LACTO-B a bielkovinový koncentrát OVCE BALANCE. Ten do kŕmnej dávky zaradili namiesto sóje, repky a premixu. Touto výmenou si teda uľahčili a zrýchlili prácu pri miešaní v kŕmnom voze. Všetko sa totiž nachádza v jednom bielkovinovom koncentráte. Pozitívom je, že sa tým zminimalizovalo hlavne riziko ľudského faktoru (nepresné naváženie komodít, zlé zamiešanie).

 

Bahnice s chuťou prijímajú kŕmnu dávku

Bahnice s chuťou prijímajú kŕmnu dávku

 

„Prvá a druhá skupina bahníc spolu dojili v priemere na jednu bahnicu a deň 1,7 litra s použitím baku OVCE LACTO-B po dobu dvoch mesiacov. Používaním bielkovinového koncentrátu OVCE BALANCE sa zvýšil denný nádoj na 1,8 litra/bahnicu a na tejto hranici sa nám darí držať už tretí mesiac”, hovorí Ing. Kaščák.

 

Bahnice sa na 120. až 150. deň pripúšťajú plemennými baranmi a postupne podľa úžitkovosti zasúšajú. Po 6. až 8. týždňoch sa spraví vyšetrovka na gravídnosť. Po vyšetrení sa gravídne, čiže pripustené bahnice zasušia a smerujú, alebo sa presunú do skupiny na prípravu na pôrod. Negravidné zvieratá sa tiež postupne podľa produkcie mlieka zasušia a putujú do skupiny sucho stojace, kde sa znovu pripúšťajú.

 

Tu je kŕmna dávka zložená zo sena, siláže, senáže a zmesi od firmy De Heus SHEEP END. V tejto skupine sa ovce po ich zistení kotnosti následne presúvajú do skupiny suchostojacich oviec. Tu sú kŕmené silážou, senážou, senom a bielkovinovým koncentrátom OVCE BALANCE až do obahnenia. Po obahnení sa presúvajú do skupiny, kde sa rozdájajú (raz až dva krat do dňa sa predoja), a pod nimi sa nachádzajú aj ich jahniatka. V tejto skupine dostávajú bahnice okrem senáže, siláže, sena a vlastného jadra aj spomínané OVCE LACTO-B a OVCE BALANCE. Po rozdojovej skupine smerujú do skupiny na vrchole laktácie, kde dostávajú rovnakú kŕmnu dávku ako v rozdojovej skupine, kde je kŕmna dávka viac koncentrovanejšia. V tejto skupine pretrvajú do 120. až 150. laktačného dňa, pričom to všetko závisí od produkcie mlieka a laktačnej krivky daného zvieraťa.

Každá ovca musí mať miesto pri kŕmnom žľabe

Každá ovca musí mať miesto pri kŕmnom žľabe

 

Vďaka skvelému tímu na čele s Ing. Kevinom Kaščákom sa stanovené ciele darí napĺňať a postupným pripúšťaním baranmi plemena lacaune, nákupom Lacaunských jahničiek a výživou od firmy De Heuse ďalej zvyšovať produkciu mlieka na jednu bahnicu.