Nový špecialista De Heus pre chov oviec a kôz

22 novembra 2022
-
2 minúty

Pochádzam z obce Vrbov, ktorá sa nachádza na severovýchode Slovenska v blízkosti historického mesta Kežmarok.

Pred nástupom do firmy De Heus som pracoval v chove oviec ako zootechnik 11 rokov, z toho dva roky súčasne ako zootechnik v chove zástavového dobytka. Zaoberal som sa najmä výživou či šľachtením oviec, ale aj riadením živočíšnej výroby a inými činnosťami, ktoré táto práca zahŕňa. Hneď po skončení štúdií na SPU v Nitre, som získaval prax v oblasti výživového poradcu v chovoch oviec a hovädzieho dobytka.

V spoločnosti De Heus sa budem zameriavať hlavne na výživu oviec a kôz, zlepšenie ich zdravotného stavu a dojivosti, zlepšenie parametrov odchovu a výkrmu jahniat i kozliat, predkladanie riešení a konkrétnych návrhov pre zákazníkov v rámci celej Slovenskej republiky.

Alojz Timko, špecialista De Heus na chov oviec a kôz

Mojim koníčkom je chov hospodárskych zvierat a poštových holubov. Zvieratám sa venujem od detstva. Už ako 5ročný som začal s chovom králikov a postupne na našom dvore pribúdali kozy, svine, kačky, husi, sliepky a iná hydina. V 13tich rokoch sme s otcom postavili holubník, čím sa náš chov rozšíril o poštové, ale aj mäsové holuby. So zvieratami som v každodennom kontakte, čo mi výrazne napomohlo nielen pri štúdiu všeobecného hospodárstva na vysokej škole, ale aj počas práce.

 

Ing. Alojz Timko

špecialista pre ovce a kozy

 

Máte záujem o chov oviec a kôz?

Kontaktujte ma. Môžem vám pomôcť.

alebo volajte +421 917 924 201

Ing. Alojz Timko

Špecialista pre ovce a kozy